THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Việt Thanh
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh1983
Đơn vịKhoa GDTC&QPAN, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích18 bài báo, 2 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 138

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp dạy học vòng tròn đến thể lực của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp khi học GDTC không chuyên.", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 187 (0) , 2019, 60
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành GDTC học môn đá cầu tại Trường ĐH Đồng Tháp.", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 186 (0) , 2019, 74
Phạm Việt Thanh (1), "Ứng dụng một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho SV học môn cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2018, xx
Phạm Việt Thanh (1), "Nghiên cứu lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất học môn cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 165 (0) , 2018, 74
Phạm Việt Thanh (1), "Thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo vận động viên đá cầu tại tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 25 (0) , 2017, 00
1234

KỶ YẾU HỘI THẢO

Phạm Việt Thanh (1), "Develop standards for technical level assessment of male athletes in Dong Thap shuttlecock team", Physical Education and Sport in the Period of Development and International Integration (Trường Đại học TDTT Bắc Ninh), Vol 0 (0), 2017, 232
Phạm Việt Thanh (1), "Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực của nữ VĐV đội tuyển đá cầu tỉnh Đồng Tháp", Hội thảo khoa học Quốc tế -40 năm Trường ĐH TDTT Đà Nẵng (Trường Đại học TDTT Đà Nẵng), Số 1 (0) , 2017, 614

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Phạm Việt Thanh (1), "Ứng dụng một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho SV học môn cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phạm Việt Thanh (1), "Đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn của nam sinh viên chuyên sâu Cầu lông khóa 2008 và 2009 Trường Đại học Đồng Tháp sau khi kết thúc môn học thể thao nâng cao.", 2011-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ