THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Hùng Dũng
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh5/7/1985
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcA
Thành tích4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 101

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Hoàng Nam (1), Nguyễn Hùng Dũng (2), "Nghệ thuật kiến trúc Miếu Thất Phủ tỉnh Vĩnh Long", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 24 (0) , 2017, 0866-7675
Nguyễn Hùng Dũng (1), Huỳnh Nguyễn Kim Ngàn (2), Nguyễn Thị Thùy Dương (3), "Đa dạng hóa công tác giảng dạy Giáo dục thể chất thông qua việc nâng cao chất lượng dạy học", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 0 (0) , 2017, 2354-0753
Nguyễn Hùng Dũng (1), "Tổ chức hoạt động thể dục dưỡng sinh đối với việc nâng cao hiệu quả học tập cho học viên trong các trung tâm học tập cộng đồng", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (0) , 2016, 2354-0753
Nguyễn Hùng Dũng (1), "Lựa chọn nội dung đánh giá tố chất thể lực chung khi học môn thể thao tự chọn bóng chuyền và cầu lông cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (0) , 2012, 0866-7476

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ