THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Hoàng Lâm Em
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh13/4/1986
Đơn vịKhoa GDTC&QPAN, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcB
Thành tích5 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 279

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Hoàng Lâm Em (1), "Xây dựng hệ thống Test đánh giá thể lực chuyên môn cho đội tuyển bóng đá nữ khoa Giáo dục Thể chất và Quốc phòng – An ninh, trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 135 (11) , 2016, xx
Nguyễn Hoàng Lâm Em (1), "Đánh giá thực trạng thể lực học sinh lớp 5, lứa tuổi 10 Trường Tiểu học Tân Hội Trung 2, huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 127 (3) , 2016, xx
Đặng Trường Trung Tín (1), Nguyễn Hoàng Lâm Em (2), "Nghiên cứu sự phát triển thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của sinh viên lớp chuyên sâu bóng đá khóa 2013 chuyên ngành Giáo dục thể chất sau một năm học tập", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 (7) , 2015, xx
Đặng Trường Trung Tín (1), Nguyễn Hoàng Lâm Em (2), "Nghiên cứu sự phát triển thể lực của sinh viên lớp chuyên sâu bóng đá khóa 2012 chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Đồng Tháp sau 1 năm học tập", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 13 (6) , 2015, xx
Nguyễn Hoàng Lâm Em (1), "Lựa chọn và ứng dụng một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho đội tuyển bóng đá nữ sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp sau 6 tháng tập luyện", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 8 (4) , 2014, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Hoàng Lâm Em (1), "Lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn cho sinh viên bóng đá nữ Trường Đại học Đồng Tháp sau 6 tháng tập luyện", 2012-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ