THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Minh Sang
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh09-08-1974
Đơn vịKhoa GDTC-GDQP&AN, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTiếng Anh B1
Tin họcB
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 55

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Minh Sang (1), "Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng & an ninh các Trường Đại học, cao đẳng.", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 146 (0) , 2017, 76

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ