THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Thị Hiền
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh8/3/1976
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa & GDCT, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 125

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Thị Hiền (1), "Quy trình rèn luyện nghiệp vụ nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành lịch sử", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 171 () , 2018, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ