THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Thị Hiền
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh8/3/1976
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa & GDCT, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 42

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Thị Hiền (1), "Quy trình rèn luyện nghiệp vụ nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành lịch sử", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 171 () , 2018, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ