THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Kim Oanh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh21/5/1962
Đơn vịKhoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 270

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Kim Oanh (2), "Bàn về hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phổ thông ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục", Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 136 (1) , 2017, 98-101
Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Kim Oanh (2), "Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học trong hoạt động đào tạo giáo viên", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 332 (4) , 2014, 1-2
Nguyễn Văn Đệ (1), Lê Kim Oanh (2), "Quan hệ Thầy - Trò với việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho sinh viên trong nhà trường đại học hiện nay", Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Số 34 () , 2006, 69-75

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), Lê Kim Oanh (3), Nguyễn Văn Dũng (4), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên vùng đồng bằng sông Cửu Long", 2015-2016 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ