THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thuận Quý
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh10/4/1984
Đơn vịTrung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB2
Tin họcB
Thành tích12 bài báo, 14 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 254

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Phước Tài (1), Nguyễn Thuận Quý (2), Vũ Kim Điềm (3), Giang Thị Trúc Mai (4), "Tín ngưỡng thờ Quan Thánh Đế Quân trong đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa", Nhân lực KHXH Học viện KHXH (ISSN:0866-756X), Số 1 (44) , 2017, xx
Giang Thị Trúc Mai (1), Nguyễn Thuận Quý (2), "Tầm quan trọng của người quản lý trong hoạt động giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các cơ sở giáo dục đại học", Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694), Số 9 () , 2017, xx
Nguyễn Phước Tài (1), Nguyễn Thuận Quý (2), "Tinh thần đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 () , 2016, xx
Nguyễn Thuận Quý (1), Nguyễn Phước Tài (2), "Bàn về việc dạy học Lịch Bàn về việc dạy học Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông ", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 60 (121) , 2016, xx
Huang Yong Feng (1), Nguyễn Thuận Quý (2), Nguyễn Phước Tài (3), "Mối quan hệ giữa các tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hướng, Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Phật giáo Hòa Hảo ở Việt Nam", Nhân lực KHXH Học viện KHXH (ISSN:0866-756X), Số 3 (37) , 2016, xx
123

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Thuận Quý (1), "Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên dạy môn khoa học xã hội đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới (giai đoạn giáo dục cơ bản)", HT Hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông về dạy học tích hợp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 4 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Thuận Quý (1), "Phật giáo Nam Tông trong mối quan hệ tộc người của người Khmer khu vực biên giới Tây Nam Bộ Việt Nam", HTKH Quan điểm và giải pháp giải quyết các vấn đề tôn giáo vì mục tiêu phát triển bền vững Tây Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 4 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Thuận Quý (1), Nguyễn Phước Tài (2), "Ảnh hưởng của Đạo giáo trong việc thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam", HTQT Việt Nam học lần thứ 5 "Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu" (Hà Nội), Số 12 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Phước Tài (1), Nguyễn Thuận Quý (2), "Ảnh hưởng của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương trong đời sống tinh thần đồng bào Nam Bộ", Triết học Tôn giáo với những vấn đề nhân sinh quan: Lý luận và thực tiễn (NXB Tôn Giáo), Số 0 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Thuận Quý (1), "Hình thành năng lực dạy học tích hợp trong lĩnh vực Khoa học xã hội cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học hiện nay: Thực tiễn nghiên cứu và giải pháp đề ra", HTKHTQ Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng ), Số 0 () , 2016, xx-xx
123

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ