THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Thị Nhung
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh8/10/1982
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa & GDCT, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 102

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Thị Nhung (1), "Chính sách dân tộc ở Cộng Hòa Liên Bang xã hội chủ nghĩa Nam tư dưới thời Tito (1945-1980)", Nghiên cứu Châu Âu (ISSN:0868-3581), Số 5 () , 2017, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ