THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Văn Tùng
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh26/11/1983
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa - Giáo dục chính trị, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcA
Thành tích5 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 293

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Văn Tùng (1), "Góp phần nhận diện vai trò của KHXH và NV ở nước ta hiện nay", Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694), Số 5 () , 2018, xx-xx
Lê Văn Tùng (1), "Tiếp cận triết lý hiếu nghĩa ở Tây Nam Bộ", Thông tin Khoa học Xã hội (ISSN:0866-8647), Số 7 () , 2017, xx-xx
Lương Thanh Tân (1), Lê Văn Tùng (2), "Quan tâm bồi dưỡng giáo dục ý thức tự tôn dân tộc cho thanh niên hiện nay", Tạp chí Cộng sản (ISSN:0866-7276), Số 5 () , 2014, xx-xx
Lê Văn Tùng (1), "Tư tưởng triết học giáo dục của John Dewey", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 () , 2011, xx-xx
Lê Văn Tùng (1), Nguyễn Tiến Dũng (2), "Tiếp cận quan điểm lịch sử triết học của Kapl Jaspers", Tạp chí Khoa học Xã hội (ISSN:1859-0136), Số 5 () , 2011, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lương Thanh Tân (1), Lê Văn Tùng (2), "Dự báo các xu hướng vận động của Tôn giáo, tín ngưỡng vùng Tây Nam Bộ", HTKH Quan điểm và giải pháp giải quyết các vấn đề tôn giáo vì mục tiêu phát triển bền vững Tây Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 4 () , 2017, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ