THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Kim Ngọc
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh20/8/1983
Đơn vịKhoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích5 bài báo, 4 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 114

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Kim Ngọc (1), "Nhận thức, thái độ của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp về người đồng tính", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 32 (6) , 2018, xx
Trần Kim Ngọc (1), "Bồi dưỡng kiến thức về biến đổi sinh lí tuổi dậy thì và tình dục an toàn cho học sinh trung học cơ sở (Qua khảo sát tại Trường THCS Thống Linh, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 12 (4) , 2015, 53
Trần Kim Ngọc (1), "Thực trạng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp trong đào tạo theo tín chỉ", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 7 (2) , 2014, 99
Trần Kim Ngọc (1), "Nhận thức về tình dục an toàn của sinh viên Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Xã hội (ISSN:1859-0136), Số 10 (158) , 2011, 18
Trần Kim Ngọc (1), "Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đa dạng hóa các hoạt động kinh tế của nông hộ ở xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 1 (1) , 2009, 98

KỶ YẾU HỘI THẢO

Trần Kim Ngọc (1), Thái Hồng Hoài An (2), "Vai trò của hoạt động Đoàn - Hội đối với việc rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên", Kỷ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Sư phạm Sử - Địa - GDCT, năm 2017-2018 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 (1) , 2018, 15
Trần Kim Ngọc (1), Nguyễn Văn Đạt (2), "Một số ảnh hưởng tiêu cực từ hành vi sử dụng smartphone trong giờ học của sinh viên", Kỷ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Sư phạm Sử - Địa - GDCT, năm 2017-2018 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 (1) , 2018, 18
Trần Kim Ngọc (1), Hồ Thị Minh Yến (2), Hồ Thị Ngọc Lý (3), "Tác động của mạng xã hội Facebook đến hoạt động học tập của sinh viên", Kỷ yếu Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Sư phạm Sử - Địa - GDCT, năm 2017-2018 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 (1) , 2018, 45
Trần Kim Ngọc (1), "Công tác xã hội: Một khoa học – Một nghề chuyên môn", Nhân viên xã hội - tác nhân của sự thay đổi (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 (1) , 2009, 40

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Trần Kim Ngọc (1), "Vấn đề tự học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp trong đào tạo theo tín chỉ", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ