THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phùng Ngọc Tiến
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh7/20/1982
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa & GDCT, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTrình độ B
Tin họcTrình độ A
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 111

BÀI BÁO KHOA HỌC

Mai Thị Thanh (1), Phùng Ngọc Tiến (2), "Giáo dục tính dân chủ trong học tập cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 168 () , 2018, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ