THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Phúc Huy
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh27/06/1985
Đơn vịPhòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcĐại học
Thành tích0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 72

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO

Lê Anh Tuấn (1), Nguyễn Phúc Huy (2), "Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý giáo dục ở Trường Đại học Đồng Tháp theo xu hướng phát triển của IOT", Hội thảo Ứng dụng IOT trong dạy học (Trường ĐH sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh), Số 0 () , 2017, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ