THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thanh Dũng
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh4/15/1984
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa & GDCT, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcTrình độ B
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 74

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thanh Dũng (1), "Đổi mới giáo dục góc nhìn từ cơ sở", Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694), Số 6 () , 2018, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ