THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trương Công Vĩnh Khanh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh10/10/1986
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcA
Thành tích8 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 95

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trương Công Vĩnh Khanh (1), "Giáo dục nhận thức cho học sinh tiểu học về tài nguyên thiên nhiên thông qua tích hợp các bài dạy môn lịch sử và địa lý, đọa đức lớp 4", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 170 (1) , 2018, 1859-0810
Trương Công Vĩnh Khanh (1), "Nhìn lại tác động của quan hệ ASEAN - Trung Quốc đối với quan hệ Việt - Trung về tranh chấp chủ quyền trên biển Đông giai đoạn ( 2003-2013)", Nghiên cứu Đông Nam Á Viện Đông Nam Á (ISSN:0868-2739), Số 4 (65) , 2018, 0866-7314
Trương Công Vĩnh Khanh (1), "Chính sách xoay trục của Mỹ và những tác động của nó đến lợi ích chiến lược ở khu vực Đông Nam Á trong quan hệ Mỹ - Trung", Nghiên cứu Đông Nam Á Viện Đông Nam Á (ISSN:0868-2739), Số 113 (4) , 2017, 1859-1531
Trương Công Vĩnh Khanh (1), "Trung Quốc trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ sau chiến tranh lạnh", Nghiên cứu Đông Nam Á Viện Đông Nam Á (ISSN:0868-2739), Số 55 (6) , 2017, 0866-7314
Trương Công Vĩnh Khanh (1), Lê Thị Mai An (2), "Kết quả hoạt động công tác xã hội của sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 147 (2) , 2017, 1859-0810
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ