THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thế Hồng
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh3/24/1986
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa & GDCT, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcTrình độ B
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 102

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thế Hồng (1), "Giáo dục những giá trị lịch sử và văn hóa các làng nghề truyền thống ở tỉnh Đồng Tháp cho sinh viên", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 153 () , 2017, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ