THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đỗ Duy Tú
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh12/30/1984
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa & GDCT, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTrình độ C
Tin họcTrình độ B
Thành tích5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 96

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đỗ Duy Tú (1), "Tư tưởng khoan dung Hồ Chí Minh trong đạo đức", Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655), Số 408 () , 2018, xx-xx
Dương Thị Nhẫn (1), Đỗ Duy Tú (2), "Khoan dung Hồ Chí Minh - cơ sở để thực hiện chiến lược đoàn kết của cách mạng Việt Nam", Tạp chí Triết học (ISSN:0866-7632), Số 4 () , 2018, xx-xx
Đỗ Duy Tú (1), "Phương pháp học tập trong tác phẩm "Khuyến học" của Fukuzawa Yukichi và ý nghĩa đương thời của nó", Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á (ISSN:2354-077x), Số 4 () , 2018, xx-xx
Đỗ Duy Tú (1), "Khoan dung trong tư tưởng kinh tế HCM", Văn hóa Nghệ thuật (ISSN:0866-8655), Số 406 () , 2018, xx-xx
Đỗ Duy Tú (1), "Tinh thần khoan dung trong tư tưởng quân sự HCM", Tạp chí Khoa học Chính trị (ISSN:1859-0187), Số 2 () , 2018, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ