THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đinh Hồng Khoa
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh24/10/1983
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa - Giáo dục chính trị, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcTrình độ B
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 87

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ