THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Thị Tuyết Giang
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh1/3/1990
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa & GDCT, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTrình độ B
Tin họcTrình độ B
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 81

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phạm Thị Tuyết Giang (1), "Quy định của pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ", Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694), Số 6 () , 2018, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ