THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đoàn Văn Nhật
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNam
Năm sinh6/13/1992
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa & GDCT, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTrình độ B
Tin họcTrình độ B
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 77

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đoàn Văn Nhật (1), "Chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ", Bảo Hiểm Xã Hội (ISSN:1859-2562), Số 2 () , 2018, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ