THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Vân
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh7/22/1990
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa & GDCT, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTOIEC
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 127

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Hồng Vân (1), "Hướng dẫn phương pháp tự học cho sinh viên nhằm nâng cao khả năng lĩnh hội kiến thức", Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917), Số 0 () , 2018, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ