THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Văn Triển
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh02/01/1965
Đơn vịPhòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích3 bài báo, 9 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 157

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Văn Triển (1), "Một số vấn đề nghiên cứu biên soạn và dạy học lịch sử địa phương ở trường phổ thông Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 () , 2012, xx-xx
Nguyễn Văn Triển (1), "Câu lạc bộ lịch sử với việc học tập và rèn luyện có hiệu quả cho sinh viên ngành lịch sử", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 0 () , 2009, xx-xx
Nguyễn Văn Triển (1), "Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Lịch sử bằng trắc nghiệm khách quan", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 0 () , 2007, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Văn Triển (1), "Ý nghĩa của công tác hoạt động bồi dưỡng nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp", Kỷ yếu HTKH Quốc gia Nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2018, xx-xx
Nguyễn Văn Triển (1), "Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các ngành sư phạm khoa học xã hội đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông sau năm 2015", HTKH Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các ngành sư phạm khoa học xã hội đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông sau năm 2015 (Khoa SP Ngữ văn - Sử - Địa Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Văn Triển (1), "Đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng dạy học ở Trường Đại học Đồng Tháp, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chương trình hành động của Trường Đại học Đồng Tháp góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2014, xx-xx
Nguyễn Văn Triển (1), Trần Thị Hương (2), "Một số vấn đề về nâng cao hiệu quả trong dạy học theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Đồng Tháp ", Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp (Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2014, xx-xx
Nguyễn Văn Triển (1), "Một số vấn đề về rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ", Hội Thảo Tổng kết ba năm rèn luyện NVSP thường xuyên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 11 () , 2013, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ