THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đỗ Văn Hùng
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh16/7/1960
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTrình độ B2
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích8 bài báo, 7 kỷ yếu, 6 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 309

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đỗ Văn Hùng (1), "Rèn luyện cho sinh viên sư phạm chuyên ngành toán một số kỹ năng chẩn đoán trong dạy học các kiến thức số học ở tiểu học", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 296 (10) , 2012, xx-xx
Đỗ Văn Hùng (1), "Chẩn đoán một số sai lầm của học sinh tiểu học khi sử dụng phép suy luận tương tự trong học Toán", Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội (ISSN:0866-3719), Số 57 (9) , 2012, xx-xx
Đỗ Văn Hùng (1), "Chẩn đoán một số sai lầm của học sinh tiểu học khi dùng suy luận quy nạp không hoàn toàn trong dạy học môn Toán", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 300 (12) , 2012, xx-xx
Đỗ Văn Hùng (1), "Bồi dưỡng năng lực chẩn đoán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học trong dạy học kiến thức Số học ở tiểu học", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 1 () , 2011, xx-xx
Đỗ Văn Hùng (1), "Bồi dưỡng năng lực chẩn đoán trong dạy học Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 11 () , 2009, xx-xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Đỗ Văn Hùng (1), "Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2012", Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2012 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 11 () , 2012, xx-xx
Đỗ Văn Hùng (1), "Ứng dụng CNTT trong quản lý hoạt động KH&CN tại trường Đại học Đồng Tháp", Kỷ yếu Hội thảo ban hành thể chế quy định ứng dụng CNTT (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 6 () , 2012, xx-xx
Đỗ Văn Hùng (1), "Một vài thông tin về đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Đồng Tháp", Hội thảo Trường Đại học Đồng Tháp với vấn đề phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 10 () , 2011, xx-xx
Đỗ Văn Hùng (1), "Hoạt động KHCN và đào tạo Sau đại học của Trường ĐHSP Đồng Tháp giai đoạn 2003-2008.", Trường Đại học Đồng Tháp 5 năm xây dựng và phát triển (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 0 () , 2008, xx-xx
Đỗ Văn Hùng (1), "Chiến lược phát triển KHCN và QHQT của Trường ĐHSP Đồng Tháp giai đoạn 2007-2010.", Kỷ yếu khoa học (Trường ĐHSP Đồng Tháp), Số 0 () , 2007, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Đỗ Văn Hùng (1), Nguyễn Văn Bản (2), "Phát triển năng lực đánh giá học sinh của giáo viên tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Đỗ Văn Hùng (1), "Giải pháp bồi dưỡng năng lực chẩn đoán trong dạy học các kiến thức Số học ở tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đỗ Văn Hùng (1), "Xây dựng chương trình quản lý và hỗ trợ soạn bài giảng điện tử trên mạng thông tin Trường ĐHSP Đồng Tháp", 2006-2007 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Đỗ Văn Hùng (1), "Sử dụng máy tính dạy xác suất – thống kê cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin", 2005-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đỗ Văn Hùng (1), "Xây dựng hệ thống quản lý thông tin trên mạng nội bộ Trường ĐHSP Đồng Tháp", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
12

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ