THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Hữu Duyệt
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh1965
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC1 - Anh Văn
Tin họcThạc sĩ
Thành tích6 bài báo, 16 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 610

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Hữu Duyệt (1), "Thiết kế đề cương chi tiết học phần để tổ chức dạy học nhất quán với chuẩn đầu ra chương trình", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 29 () , 2017, xx
Nguyễn Minh Kha (1), Nguyễn Thị Thùy Linh (2), Nguyễn Hữu Duyệt (3), Lương Thái Ngọc (4), "Giải pháp tích hợp đăng nhập nhiều hệ thống dựa trên nền tảng web service", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 6 (84) , 2016, 169-175
Nguyễn Hữu Duyệt (1), "Mô hình tích hợp dựa trên tiếp cận cơ sở dữ liệu liên bang, ứng dụng vào xây dựng hệ thống thông tin tích hợp ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 15 () , 2015, xx
Nguyễn Hữu Duyệt (1), Lương Thái Ngọc (2), "Đề xuất giải pháp biểu diễn cơ sở dữ liệu thời gian bằng mô hình thực thể quan hệ (ER) truyền thống", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 2 (67) , 2015, 109-120
Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Hữu Duyệt (2), "Một giải pháp chuyển đổi từ Cơ sở dữ liệu quan hệ sang mô hình dữ liệu cho Web ngữ nghĩa", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 9 (75) , 2015, 172-180
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Hữu Duyệt (1), "Tổ chức hoạt động bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên của Trường Đại học Đồng Tháp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long", Kỷ yếu HTKH Quốc gia Nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2018, xx-xx
Nguyễn Hữu Duyệt (1), "Vấn đề dạy học tích hợp – vận dụng dạy học tích hợp liên môn cho môn toán học và môn tin học", HT Hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông về dạy học tích hợp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 4 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Hữu Duyệt (1), "Thiết kế đề cương chi tiết học phần theo định hương nâng cao năng lực của người học ", HN Nghiên cứu khoa học lần thứ 8 (Khoa SP Toán - Tin Trường Đại học Đồng Tháp), Số 4 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Hữu Duyệt (1), "Định hướng xây dựng nội dung Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông", HN Nghiên cứu khoa học lần thứ 7 (Khoa SP Toán - Tin Trường Đại học Đồng Tháp), Số 4 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Hữu Duyệt (1), "Tổ chức hoạt động sáng tạo trong môn tin học bằng hình thức dạy học dự án", HT trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục phổ thông và cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2016, xx-xx
1234

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Hữu Duyệt (2), "Đề xuất giải pháp lưu trữ cơ sở dữ liệu khoa học của giảng viên tại Trường Đại học Đồng Tháp trên nền tảng web ngữ nghĩa", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm