THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đặng Quốc Bảo
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh21/01/1976
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 180

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Đặng Quốc Bảo (1), "Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý nghiệp vụ các tổ bộ môn tại Trường Đại học Đồng Tháp", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đặng Quốc Bảo (1), "Xây dựng một số giải thuật rừng cây quyết định xiên để phân loại dữ liệu gien", 2010-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ