THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Văn Lót
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh07/3/1981
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 58

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Phùng Tấn Phát (1), Nguyễn Văn Lót (2), "Lập trình điều khiển thiết bị và ứng dụng vào việc xây dựng hệ thống điều khiển chuông báo giờ tự động tại Trường Đại học Đồng Tháp", 2013-2014 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Lót (1), "Hệ thống quản lý sinh viên ngoại trú và nội trú Trường ĐHSP Đồng Tháp", 2005-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ