THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Dung
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh02/7/1980
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 184

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Thanh Thảo (1), Nguyễn Thị Mỹ Dung (2), "Nâng cao kỹ năng lập trình cho sinh viên chuyên ngành Khoa học máy tính ở Trường Đại học Đồng Tháp", Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917), Số 0 (1) , 2017, xx-xx
Nguyễn Thị Mỹ Dung (1), "Các mô hình dự đoán liên kết trong mạng xã hội", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 129 (1) , 2016, xx-xx
Trần Kim Hương (1), Nguyễn Thị Mỹ Dung (2), "Hướng dẫn việc tự học, tự nghiên cứu học phần hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER thông qua “kỹ thuật tấn công SQL INJECTION và cách ngăn chặn", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 134 (1) , 2016, xx-xx
Nguyễn Thị Mỹ Dung (1), "Nâng cao kỹ năng tự học môn Hệ quản trị CSDL SQL Server của sinh viên trong dạy học theo hệ thống tín chỉ", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 0 (1) , 2015, xx-xx
Huỳnh Lê Uyên Minh (1), Nguyễn Thị Mỹ Dung (2), Trần Kim Hương (3), "Vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên ngành Tin học ứng dụng khóa 2010, Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 17 (1) , 2015, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm