THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Quang Minh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh18/05/1983
Đơn vịTrung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcThạc sĩ
Thành tích6 bài báo, 6 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.

Lược xem: 199

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Quang Minh (1), "Đánh giá quá trình học tập của sinh viên học tin học ứng dụng tại Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 162 (1) , 2018, xx
Lê Quang Minh (1), "Mô hình tối ưu cho bài toán dự đoán kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 27 () , 2017, xx
Lê Quang Minh (1), "Áp dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy bài “Giới thiệu và sử dụng các hàm cơ bản trong EXCEL 2010” cho sinh viên không chuyên", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 151 (2) , 2017, xx
Lê Quang Minh (1), "Ứng dụng moodle xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 156 (1) , 2017, xx
Lê Quang Minh (1), "Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tin học không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 134 () , 2016, xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Đặng Thị Thu Liễu (1), Lê Quang Minh (2), "Góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non thông qua chuyên đề " Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường mầm non"", Kỷ yếu HTKH Quốc gia Nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2018, xx-xx
Đặng Thị Thu Liễu (1), Lê Quang Minh (2), "Nâng cao vai trò của viên chức phục vụ đào tạo trong sự phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2017, xx-xx
Lê Quang Minh (1), "Lợi ích của hệ thống LMS trong việc quản lý quá trình tự học tiếng anh không chuyên tại trường đại học đồng tháp", Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 5 () , 2016, xx-xx
Lê Quang Minh (1), "Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá các môn tin học không chuyên theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Đồng Tháp ", Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2014, xx-xx
Lê Quang Minh (1), "Thực trạng và giải pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin", Bản tin Tri thức Khoa học - công nghệ (Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đồng Tháp), Số 13 () , 2014, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH

Võ Thanh Tú (1), Lương Thái Ngọc (2), Lê Vũ (3), Lê Quang Minh (4), Nguyễn Thị Thùy Linh (5), Trần Kim Hương (6), "Mô phỏng mạng MANET với NS2: Định tuyến và An ninh", NXB Đại học Huế, 206 (Trang), 2020

ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm