THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lương Thái Ngọc
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh17/06/1984
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1 - Anh Văn
Tin họcThạc sĩ
Thành tích21 bài báo, 7 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 1668

BÀI BÁO KHOA HỌC

L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), Doan Hoang (3), "FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks", Wireless Communications and Mobile Computing (ISSN:1530-8677), Vol 2019 (0), 2019, 1-17
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "AODVDC: An Improved Protocol Prevents Whirlwind Attacks in Mobile Ad hoc Network", International Journal of Network Security (ISSN:1816-3548), Vol 21 (2), 2019, 333-341
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "A Digital Certification Management Mechanisms in Mobile Ad hoc Network", Tạp chí Tin học và Điều khiển học (ISSN:2249-8958), Vol 34 (3), 2018, 199–217
Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Thị Thùy Linh (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), Trương Thị Hoàng Oanh (4), "Đề xuất giải pháp cải tiến mô hình thực thể quan hệ (ER) để biểu diễn cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 6 (15) , 2018, 191-200
Lương Thái Ngọc (1), Lê Vũ (2), "Một phương pháp xác định chi phí mới nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ định tuyến", Tạp chí Khoa học ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-1531), Số 3 (124) , 2018, 98-103
12345

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Giải pháp phát hiện t ấn công ngập lụt trên mạng MANET sử dụng thuật toán phân lớp", Một số vấn đề chọn lọc trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (@), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Số 21 (1) , 2018, 117-124
Lương Thái Ngọc (1), Lê Vũ (2), Võ Thanh Tú (3), "Phân tích hiệu quả an ninh của hai giao thức SAODV và ARAN trên mạng MANET", Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin (FAIR), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam), Số 11 (1) , 2018, 413-421
Nguyễn Thị Thùy Linh (1), Lương Thái Ngọc (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), Trương Thị Hoàng Oanh (4), "Đề xuất giải pháp cải tiến mô hình thực thể quan hệ (ER) để biểu diễn cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Khoa SP Toán - Tin Trường Đại học Đồng Tháp), Số 4 () , 2018, xx-xx
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Một giải pháp an ninh cho mạng MANET sử dụng chữ ký số", Một số vấn đề chọn lọc trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (@), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Số 20 () , 2017, 143-148
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Giải pháp phát hiện tấn công ngập lụt trên mạng MANET", Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin (FAIR), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam), Số 9 () , 2016, 165-172
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Võ Thanh Tú (1), Lương Thái Ngọc (2), "Nghiên cứu cải tiến hiệu năng một số giao thức định tuyến theo yêu cầu và an toàn thông tin dựa trên tác tử di động của mạng MANET", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Lê Vũ (1), Lương Thái Ngọc (2), "Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu năng giao thức định tuyến trên mạng tùy biến di động", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Thùy Linh (1), Lương Thái Ngọc (2), "Nghiên cứu một số giải thuật khai phá dữ liệu và ứng dựng xây dựng website quản lý bài báo khoa học tại Trường Đại học Đồng Tháp", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Hữu Duyệt (2), "Đề xuất giải pháp lưu trữ cơ sở dữ liệu khoa học của giảng viên tại Trường Đại học Đồng Tháp trên nền tảng web ngữ nghĩa", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên giảiNămĐơn vị cấp
Bằnng khen - Giải nhì cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam 2004Cấp Bộ
Bằnng khen - Giải Khuyến khích hội thi Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc Vifotec 2005Cấp Bộ
Bằnng khen - Sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập 2005Cấp Tỉnh

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ