THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lương Thái Ngọc
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh17/06/1984
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1 - Anh Văn
Tin họcThạc sĩ
Thành tích18 bài báo, 5 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 373

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lương Thái Ngọc (1), Lê Vũ (2), "Một phương pháp xác định chi phí mới nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ định tuyến", Tạp chí Khoa học ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-1531), Số 3 (124) , 2018, 98-103
V. T. Tu (1), L. T. Ngoc (2), Doan Hoang (3), "MLAMAN: a novel multi-level authentication model and protocol for preventing wormhole attack in mobile ad hoc network", Wireless Networks (ISSN:1022-0038), Vol 25 (1), 2018, 1-18
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Giải pháp cải tiến giao thức AODV nhằm giảm thiểu tác hại của tấn công ngập lụt trên mạng MANET", Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388), Số 11 (1) , 2018, 13-26
V. T. Tu (1), L. T. Ngoc (2), "VRA-AODV: Routing protocol detects Black hole and Gray hole attacks in Mobile Ad hoc Network", Journal of Computers (ISSN:1796-203X), Vol 13 (2), 2018, 222-235
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "A novel algorithm based on Trust Authentication Mechanisms to detect and prevent malicious nodes in Mobile Ad hoc Network", Tạp chí Tin học và Điều khiển học (ISSN:2249-8958), Vol 33 (4), 2017, 357-378
1234

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Giải pháp phát hiện tấn công ngập lụt trên mạng MANETsử dụng thuật toán phân lớp", Một số kết quả mới trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế), Số 1 (1) , 2017, xx-xx
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Một giải pháp an ninh cho mạng MANET sử dụng chữ ký số", Một số vấn đề chọn lọc trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (@), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Số 20 () , 2017, 143-148
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Giải pháp phát hiện tấn công ngập lụt trên mạng MANET", Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin (FAIR), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam), Số 9 () , 2016, 165-172
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Một số giải pháp an ninh trên mạng MANET", Một số vấn đề tiên tiến trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (SAICT) (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế), Số 1 (1) , 2015, 1-10
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Đề xuất giao thức AODVSC2 nhằm chống tấn công lỗ đen trên mạng MANET", Một số vấn đề chọn lọc trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (@), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Số 17 () , 2014, 56-61

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Võ Thanh Tú (1), Lương Thái Ngọc (2), "Nghiên cứu cải tiến hiệu năng một số giao thức định tuyến theo yêu cầu và an toàn thông tin dựa trên tác tử di động của mạng MANET", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Lê Vũ (1), Lương Thái Ngọc (2), "Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu năng giao thức định tuyến trên mạng tùy biến di động", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Hữu Duyệt (2), "Đề xuất giải pháp lưu trữ cơ sở dữ liệu khoa học của giảng viên tại Trường Đại học Đồng Tháp trên nền tảng web ngữ nghĩa", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên giảiNămĐơn vị cấp
Bằnng khen - Giải nhì cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam 2004Cấp Bộ
Bằnng khen - Giải Khuyến khích hội thi Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc Vifotec 2005Cấp Bộ
Bằnng khen - Sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập 2005Cấp Tỉnh

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ