THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Thị Thùy Dung
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh08/01/1984
Đơn vịTrung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcThạc sĩ
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 112

BÀI BÁO KHOA HỌC

Huỳnh Thị Mỹ Hồng (1), Trần Thị Thùy Dung (2), "Sử dụng Mail Merg trong gmail nhằm nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin trong trường phổ thông ", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 173 (2) , 2018, xx-xx
Cao Thị Thanh Nghĩa (1), Trần Thị Thùy Dung (2), "Thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tiếng Anh không chuyên ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 159 (2) , 2017, xx
Phạm Việt Thanh (1), Đặng Trung Kiên (2), Trần Thị Thùy Dung (3), "Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học tiếng Anh không chuyên ở Trường Đại học Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 143 (0) , 2017, 00

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ