THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Văn Mạnh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh01/10/1981
Đơn vịTrung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcThạc sĩ
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 102

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Văn Mạnh (1), "Xây dựng Website với chức năng nhập dữ liệu từ tập tin Excel hỗ trợ công tác quản lý tại Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 157 (2) , 2017, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ