THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Lê Chân
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh01/01/1983
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 95

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Tuấn Anh (1), Trần Lê Chân (2), "Sử dụng phương pháp khai phá dữ liệu dự đoán kết quả học tập sinh viên Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 170 (1) , 2018, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ