THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Giác Trí
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh5/7/1978
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcA
Thành tích12 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 266

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Giác Trí (1), Huỳnh Quốc Tuấn (2), Lê Thị Loan (3), Phạm Ánh Tuyết (4), "Một số vấn đề về nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa kinh tế và quản trị kinh doanh, Trường đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (1) , 2018, xx-xx
Nguyễn Giác Trí (1), Trần Văn Tập (2), "Giải pháp phát triển bền vững làng nghề truyền thống tại tỉnh Đồng Tháp", Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội (ISSN:1859-0764), Số 140 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Giác Trí (1), Trần Văn Tập (2), "Đào tạo nghề: Giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại tỉnh Đồng Tháp", Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội (ISSN:1859-0764), Số 136 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Giác Trí (1), "Khảo sát doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long: Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến sự gắn bó của nhân viên", Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120), Số 0 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Giác Trí (1), Trần Văn Tập (2), "Năng lực cạnh tranh trong các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại Đồng bằng Sông Cửu Long", Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120), Số 0 () , 2016, xx-xx
123

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Giác Trí (1), Huỳnh Quốc Tuấn (2), Lê Thị Loan (3), Phạm Ánh Tuyết (4), "Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đồng Tháp ", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ