THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Thị Mỹ Hồng
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh1980
Đơn vịKhoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcB
Thành tích4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 208

BÀI BÁO KHOA HỌC

Huỳnh Thị Mỹ Hồng (1), "Giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên Trường đại học Đồng Tháp thông qua việc chấp hành trang phục khi đến trường", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 4 (166) , 2018, 25
Huỳnh Thị Mỹ Hồng (1), Trần Thị Thùy Dung (2), "Sử dụng Mail Merg trong gmail nhằm nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin trong trường phổ thông ", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 173 (2) , 2018, xx-xx
Cao Dao Thép (1), Huỳnh Thị Mỹ Hồng (2), "Nâng cao hiệu quả “chuẩn ngày công tác xã hội” của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 179 (2) , 2018, 79-81
Cao Dao Thép (1), Huỳnh Thị Mỹ Hồng (2), "Biện pháp nâng cao hiệu quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 29 (12) , 2017, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ