THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Thị Bích Liên
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh26/1/1966
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữCao đẳng
Tin họcB
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 94

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Thị Bích Liên (1), "Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đồng ThápMô hình chi trả cổ tức của Linter: Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam", Tạp chí Công Thương (ISSN:0866-7756), Số 33 () , 2017, xx-xx
Trần Thị Bích Liên (1), "Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đồng Tháp", Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120), Số 33 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Thị Mỹ Trinh (1), Trần Thị Bích Liên (2), "Tìm giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tỉnh Đồng Tháp", Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội (ISSN:1859-0764), Số 2 () , 2017, 642-643

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ