THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Thanh Phúc
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh1985
Đơn vịTrung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcThạc sĩ Khoa học máy tính
Thành tích4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 78

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Văn Xu (1), Trần Thanh Phúc (2), "Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp theo xu thế hội nhập - Thực trạng và giải pháp", Tạp chí Khoa học ĐH Sài Gòn (ISSN:1859-3208), Số 31 (8) , 2017, xx
Nguyễn Văn Xu (1), Nguyễn Quốc Tuấn (2), Nguyễn Thị Kim Lan (3), Trần Thanh Phúc (4), "Phân tích kết quả khảo sát ý kiến người học để đưa ra giải pháp tiếp cận tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 153 (9) , 2017, xx
Huỳnh Sơn Lâm (1), Trần Thanh Phúc (2), Vũ Nguyên Chấn (3), "Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở nhà trường phổ thông", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 136 () , 2016, xx
Nguyễn Văn Xu (1), Trần Thanh Phúc (2), "Giải pháp rèn luyện năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức Trường Đại học Đồng Tháp trong thời kỳ hội nhập", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 135 (11) , 2016, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ