THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thị Loan
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh30/07/1982
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTOEFL
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích4 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 195

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Giác Trí (1), Huỳnh Quốc Tuấn (2), Lê Thị Loan (3), Phạm Ánh Tuyết (4), "Một số vấn đề về nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa kinh tế và quản trị kinh doanh, Trường đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (1) , 2018, xx-xx
Huỳnh Quốc Tuấn (1), Nguyễn Ngọc Trân (2), Lê Thị Loan (3), "Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách khi tham gia tuần lễ du lịch Đồng Tháp 2017 ", Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120), Số 3 () , 2018, xx-xx
Nguyễn Ngọc Trân (1), Lê Thị Loan (2), Hồ Thị Khánh Linh (3), " Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên văn phòng trong các doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120), Số 27 () , 2017, 85-88
Lê Thị Loan (1), Nguyễn Hoàng Trung (2), Phạm Xuân Viễn (3), "Mức độ hài lòng của SV về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 13 () , 2015, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Giác Trí (1), Huỳnh Quốc Tuấn (2), Lê Thị Loan (3), Phạm Ánh Tuyết (4), "Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đồng Tháp ", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Thị Loan (1), "Nâng cao chất lượng cuộc sống của các hộ gia đình có người di cư", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ