THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Tuấn Anh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh17/01/1985
Đơn vịPhòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcThạc sĩ
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 149

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Tuấn Anh (1), Hoàng Thị Quế (2), "Giải pháp ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học tin học ở trường phổ thông", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 168 (1) , 2018, xx
Trần Tuấn Anh (1), Trần Lê Chân (2), "Sử dụng phương pháp khai phá dữ liệu dự đoán kết quả học tập sinh viên Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 170 (1) , 2018, xx
Trần Tuấn Anh (1), Hoàng Thị Quế (2), "Ứng dụng camera làm máy chiếu đa vật thể nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 () , 2016, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ