THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Minh Thư
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh02/9/1986
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 264

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Thanh Thảo (1), Lê Minh Thư (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), "Nâng cao năng lực Tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành Tin học", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 169 (2) , 2018, xx-xx
Nguyễn Thị Thanh Thảo (1), Lê Minh Thư (2), "Nâng cao kỹ năng thực hành học phần Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 142 (1) , 2017, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm