THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Thảo
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh01/11/1986
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcCử nhân
Thành tích5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 201

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Thanh Thảo (1), Lê Minh Thư (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), "Nâng cao năng lực Tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành Tin học", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 169 (2) , 2018, xx-xx
Nguyễn Thị Thanh Thảo (1), Lê Minh Thư (2), "Nâng cao kỹ năng thực hành học phần Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 142 (1) , 2017, xx-xx
Nguyễn Thị Thanh Thảo (1), Nguyễn Thị Mỹ Dung (2), "Nâng cao kỹ năng lập trình cho sinh viên chuyên ngành Khoa học máy tính ở Trường Đại học Đồng Tháp", Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN (ISSN:1859-3917), Số 0 (1) , 2017, xx-xx
Nguyễn Thị Thanh Thảo (1), "Triển khai phương pháp dạy học tích cực trong học phần Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 129 (1) , 2016, xx-xx
Dương Huy Cẩn (1), Nguyễn Thị Thanh Thảo (2), "Khai thác sử dụng phối hợp các phương tiện trong dạy học môn tự nhiên và xã hội", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 79 (0) , 2012, 1859-0810

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ