THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Minh Kha
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh18/6/1987
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcThạc sỹ
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 98

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Minh Kha (1), Nguyễn Thị Thùy Linh (2), Nguyễn Hữu Duyệt (3), Lương Thái Ngọc (4), "Giải pháp tích hợp đăng nhập nhiều hệ thống dựa trên nền tảng web service", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 6 (84) , 2016, 169-175

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ