THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Chi
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh21-6-1986
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữToefl ITP 450
Tin họcThs
Thành tích5 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 272

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Thanh Thảo (1), Lê Minh Thư (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), "Nâng cao năng lực Tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành Tin học", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 169 (2) , 2018, xx-xx
Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Thị Thùy Linh (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), Trương Thị Hoàng Oanh (4), "Đề xuất giải pháp cải tiến mô hình thực thể quan hệ (ER) để biểu diễn cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 6 (15) , 2018, 191-200
Nguyễn Thị Ngọc Chi (1), Nguyễn Thị Ngọc Thương (2), "Giải pháp giúp nâng cao chất lượng giờ thực hành môn Tin học bậc tiểu học", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 29 () , 2017, xx
Nguyễn Thị Thùy Linh (1), Nguyễn Thị Ngọc Chi (2), "Dạy học học phần Ôtômat và ngôn ngữ hình thức theo hướng phát triển năng lực người học", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 0 (1) , 2016, xx-xx
Nguyễn Thị Ngọc Chi (1), "Cài đặt tự động Moodle trên free web hosting tạo hệ thống học tập trực tuyến trong dạy học môn Tin học ở trường phổ thông", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 126 () , 2016, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Thị Thùy Linh (1), Lương Thái Ngọc (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), Trương Thị Hoàng Oanh (4), "Đề xuất giải pháp cải tiến mô hình thực thể quan hệ (ER) để biểu diễn cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Khoa SP Toán - Tin Trường Đại học Đồng Tháp), Số 4 () , 2018, xx-xx
Võ Thái An (1), Nguyễn Thị Ngọc Chi (2), "Sử dụng moodle xây dựng website hỗ trợ việc học môn tin học cho học sinh THPT", HN Nghiên cứu khoa học lần thứ 8 (Khoa SP Toán - Tin Trường Đại học Đồng Tháp), Số 4 () , 2017, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ