THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Kim Hương
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh08/5/1987
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcThạc sỹ
Thành tích4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 181

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Kim Hương (1), "Tổ chức dạy học theo nhóm trong giảng dạy học phần phân tích thiết kế hệ thống thông tin", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 164 (1) , 2018, xx-xx
Trần Kim Hương (1), Nguyễn Thị Mỹ Dung (2), "Hướng dẫn việc tự học, tự nghiên cứu học phần hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER thông qua “kỹ thuật tấn công SQL INJECTION và cách ngăn chặn", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 134 (1) , 2016, xx-xx
Trần Kim Hương (1), "Bảo mật trong SQL Server với mã hóa dữ liệu trong suốt (TDE)", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 117 (1) , 2015, xx-xx
Huỳnh Lê Uyên Minh (1), Nguyễn Thị Mỹ Dung (2), Trần Kim Hương (3), "Vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên ngành Tin học ứng dụng khóa 2010, Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 17 (1) , 2015, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ