THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Khải Vinh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh02/06/1983
Đơn vịTrung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcThạc sĩ
Thành tích5 bài báo, 4 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 51

BÀI BÁO KHOA HỌC

Huỳnh Khải Vinh (1), Nguyễn Thị Như Quyến (2), "Những yêu cầu cơ bản giúp sinh viên làm tốt bài thi tự luận ", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 84 (145) , 2018, xx
Huỳnh Khải Vinh (1), Trần Thị Lụa (2), Đặng Trung Kiên (3), "Tổ chức dạy học tích hợp đáp ứng định hướng đổi mới của chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 144 () , 2017, xx
Huỳnh Sơn Lâm (1), Huỳnh Khải Vinh (2), "Ứng dụng mô hình quản lý chất lượng tổng thể vào quản lý giáo dục", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 136 () , 2016, xx
Huỳnh Khải Vinh (1), Trần Ngọc Thuận (2), Lư Ngọc Trâm Anh (3), "Ứng dụng phần mềm iMinMap 7 xây dựng bản đồ tư duy dùng trong hoạt động tự học môn Sinh thái học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 () , 2015, xx-xx
Huỳnh Sơn Lâm (1), Ngô Phương Thủy (2), Huỳnh Khải Vinh (3), "Vận dụng tư tưởng quản lí của thuyết pháp trị vào trong quản lí nhà trường", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 () , 2015, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Huỳnh Khải Vinh (1), Vũ Văn Đức (2), "Thực trạng giáo viên mầm non vùng ĐBSCL và giải pháp đảm bảo chất lượng qua hoạt động bồi dưỡng", Hội thảo hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx
Huỳnh Khải Vinh (1), Nguyễn Nhị Gia Vinh (2), Huỳnh Xuân Hiệp (3), Jean-Daniel Zucker (4), "Mô phỏng phân bố rầy nâu bằng kỹ thuật nội suy không gian và mô hình đa tác tử", HTTQ về Công nghệ thông tin 2015 (NXB Đại học Cần Thơ), Số 0 () , 2015, xx-xx
Huỳnh Khải Vinh (1), "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong chiến lược “Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội” của ngành Công nghệ thông tin", Kỷ yếu Hội thảo đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 5 () , 2012, xx-xx
Huỳnh Khải Vinh (1), "Spatial estimator of brown plant hopper density from light traps data", 2012 IEEE -RIVF International conferece on computing and communication technologies research, innovation and vision for the future (TP. Hồ Chí Minh), Số 27 (2) , 2012, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ