THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Nhành
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh03/01/1976
Đơn vịPhòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích4 bài báo, 7 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 153

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Nhành (1), "Thực trạng và định hướng rèn luyện kỹ năng sư phạm ở trường đại học sư phạm", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 154 (1) , 2017, xx
Nguyễn Thị Thu Sương (1), Nguyễn Thị Nhành (2), "Về môđun đối cốt yếu đơn và môđun nâng cao", Tạp chí KH&GD Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-4603), Số 10 (1) , 2014, xx
Phan Hửu Hiệp (1), Trần Lê Nam (2), Nguyễn Thị Nhành (3), "Sử dụng phần mềm Maple giải các toán cơ bản về đường tham số ", Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388), Số 2 (0) , 2013, 0866-7586
Nguyễn Thị Nhành (1), "Đặc trưng môđun giả nội xạ", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 () , 2012, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Thị Nhành (1), "Vai trò của nữ công đoàn trong việc xây dựng và phát triển Trường Đại học Đồng Tháp", Đại hội đại biểu CĐCS Trường Đại học Đông Tháp lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Thị Nhành (1), "Đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực ", Hội thảo Đổi mới giáo dục phổ thông và vai trò, nhiệm vụ của Trường Đại học Đồng Tháp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 8 () , 2015, xx-xx
Nguyễn Thị Nhành (1), "Nâng cao nghiệp vụ văn phòng của chuyên viên các phòng ban/khoa ", Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp (Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2014, xx-xx
Nguyễn Thị Nhành (1), "Định hướng trong đào tạo tín chỉ", Hội nghị Tổng kết 4 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2012, xx-xx
Nguyễn Thị Nhành (1), "Nâng cao chất lượng đào tạo bằng phương pháp dạy học hiệu quả", Kỷ yếu Hội thảo đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 5 () , 2012, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ