THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Vũ Thị Phương
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh12/6/1962
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 255

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Vũ Thị Phương (1), "Nghiên cứu khả năng thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường ĐHSP Đồng Tháp – TL 21/06.", 2005-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Vũ Thị Phương (1), "Bước đầu thử nghiệm một số phương pháp dạy – học tích cực học phần Tâm lý học của chương trình mới – TL 11/04.", 2003-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ