THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Văn Thọ
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh1963
Đơn vịPhòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích3 bài báo, 6 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 323

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Văn Thọ (1), "Văn hoá giao tiếp công sở ở trường học - thực trạng và một số giải pháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 11 (12) , 2014, xx
Trần Văn Thọ (1), "Phát huy chức năng giáo dục của gia đình trong bối cảnh hội nhập hiện nay", (ISSN:), Số 0 (12) , 2012, xx
Trần Văn Thọ (1), "Biểu hiện và những nguyên nhân sa sút đạo đức của một bộ phận học sinh, sinh viên nhìn từ góc độ tâm lí - giáo dục", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 0 (1) , 2011, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Trần Văn Thọ (1), "Nâng cao nhận thức để tạo động lực cho giáo viên tự giác tích cực tham gia các lớp học bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nhà giáo ", Kỷ yếu HTKH Quốc gia Nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2018, xx-xx
Trần Văn Thọ (1), "Mạn đàm về văn hóa uống rượu trong ngày tết", Xuân Ất Mùi 2015 (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 2 () , 2015, xx-xx
Trần Văn Thọ (1), "Trao đổi một số hành động cụ thể để nâng cao hiệu quả đào tạo ở Trường Đại Học Đồng Tháp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản,toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chương trình hành động của Trường Đại học Đồng Tháp góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2014, 5-9
Trần Văn Thọ (1), "Một vài suy nghĩ về công tác bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp ", Hội thảo Những kĩ năng mềm cần bồi dưỡng cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu xã hội (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2013, 7-11
Trần Văn Thọ (1), "Đôi điều suy nghĩ về thực trạng và giải pháp “Đào tạo theo nhu cầu xã hội”", Kỷ yếu Hội thảo đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 5 () , 2012, 69-72
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Trần Văn Thọ (1), "Quy trình tổ chức xêmina trong dạy học bộ môn giáo dục học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp", 2008-2008 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ