THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phan Trọng Nam
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh23/01/1980
Đơn vịPhòng Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1 - Tiếng Anh
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích24 bài báo, 8 kỷ yếu, 5 đề tài, 1 sách.

Lược xem: 1021

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phan Trọng Nam (1), Lê Thị Mỹ Dung (2), "Hoàn thiện quy trình đánh giá hiệu trưởng trường trung học phổ thông theo chuẩn hiệu trưởng", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 147 (2) , 2017, xx
Phan Trọng Nam (1), Nguyễn Thanh Hưng (2), "Quản lí hoạt động giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 142 (1) , 2017, xx
Phan Trọng Nam (1), Trần Minh Thuận (2), "Quản lý hoạt động đánh giá cán bộ quản lý trường trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng theo chuẩn hiệu trưởng", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 142 (1) , 2017, xx
Phan Trọng Nam (1), Trần Dũng Trí Nhân (2), "Xây dựng chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 76 (137) , 2017, xx
Phan Trọng Nam (1), Ngô Nhàn Hạ (2), "Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của các cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 386 (2) , 2016, xx
12345

KỶ YẾU HỘI THẢO

Phan Trọng Nam (1), Trần Dũng Trí Nhân (2), "Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của thị xã Hà Tiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục", Kỷ yếu HTKH Quốc gia Nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 (0) , 2018, xx
Phan Trọng Nam (1), Trần Dũng Trí Nhân (2), "Xây dựng Chuẩn Hiệu trưởng trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", HTKH Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Chuẩn hiệu trưởng (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 5 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Ứng dụng các phần mềm thống kê để phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học giáo dục", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực NCKH cho giáo viên trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 3 () , 2016, 80-86
Phan Trọng Nam (1), "Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chương trình hành động của Trường Đại học Đồng Tháp góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2014, xx-xx
Phan Trọng Nam (1), "Đại học Đồng Tháp - nơi tôi gửi trọn niềm tin", 10 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp (10/01/2003 - 10/01/2013) 38 năm truyền thống ngành Sư phạm Đồng Tháp (1975 - 2013) (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2013, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH

Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên - Những vấn đề lí luận và thực tiễn", NXB Giáo dục Việt Nam, 196 (Trang), 2017

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Phan Trọng Nam (1), Danh Trung (2), "Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh người Khmer trong các trường phổ thông dân tộc nội trú ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên giai đoạn 2005 - 2015 và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tỉnh Kiên Giang", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Phạm Minh Giản (1), Phan Trọng Nam (2), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (3), Phạm Hữu Ngãi (4), Huỳnh Thanh Hùng (5), Đặng Thị Thu Liễu (6), "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT vùng đồng bằng sông Cửu Long theo chuẩn hiệu trưởng", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), Lê Kim Oanh (3), Nguyễn Văn Dũng (4), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên vùng đồng bằng sông Cửu Long", 2015-2016 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Phan Trọng Nam (1), "Thực trạng trí tuệ cảm xúc của sinh viên Đại học Sư phạm", 2011-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên giảiNămĐơn vị cấp
Bằng khen - Giải Ba Giải thưởng Tài năng Khoa học Trẻ Việt Nam 2012Cấp Bộ

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ

Học viênĐề tàiTrình độNămĐơn vị đào tạo
Danh Trung Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Tháp Thạc sĩ2016Trường Đại học Đồng Tháp