THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Mộng Tuyền
Học vị/ Học hàmPhó Giáo sư - Tiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh25/12/1973
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích56 bài báo, 0 kỷ yếu, 6 đề tài, 1 sách.

Lược xem: 941

BÀI BÁO KHOA HỌC

Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Đặt giả thuyết cho đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục ", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 143 () , 2017, xx-xx
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Phương pháp Hồ Chí Minh", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 27 (8) , 2017, 106-110
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Đặt giả thuyết cho đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 0 () , 2017, 80-82
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Quản lý thiết bị dạy học của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (3) , 2017, 191-194
Huỳnh Mộng Tuyền (1), Nguyễn Hồng Phong (2), "Quản lý thiết bị dạy học của Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2017, 1859-3917
12345678910...

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH

Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Tổ chức dạy học Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 200 (Trang), 2017

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Nghiên cứu mô hình kết hợp hoạt động ngoài giờ lên lớp với giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang", 2017-2019 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Thực trạng và biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong học tập các học phần Giáo dục học cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Thực trạng và biện pháp đổi mới phương pháp học cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp", 2015-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Thiết kế hoạt động bồi dưỡng phương pháp học cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Tiếng Anh Trường Đại học Đồng Tháp", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
12

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ