THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Mộng Tuyền
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh25/12/1973
Đơn vịKhoa Quản lý giáo dục và Tâm lý giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcSoạn thảo văn bản
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 299

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ