THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Ngọc Liễu Giao
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh05/02/1984
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐại học
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 30

BÀI BÁO KHOA HỌC

Huỳnh Sơn Lâm (1), Vũ Nguyên Chấn (2), Nguyễn Ngọc Liễu Giao (3), "Xây dựng mô hình học tập trực tuyến với ứng dụng Google Classroom", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2017, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ