THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thanh Bình
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh12/20/1961
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 61

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thanh Bình (1), "Một số giải pháp đổi mới công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 25 (0) , 2017, 0866-7675
Lê Thanh Bình (1), "Tăng cường quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp nhằm định hướng nghề cho học sinh THPT", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (0) , 2011, 0866-7476

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ